ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU


 • ubytování: bez ubytováníubytování: bez ubytování
  strava: bez stravystrava: bez stravy
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Turistické
  • Jednodenní

KREMS - DÜRNSTEIN - MELK
Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd do města
Krems - nazývaným městem vína a pikantní hořčice.
Prohlídka historického centra.
Dále Dürnstein – leží přímo u Dunaje, výstup na hrádek
a rozhlednu, projížďka údolím a poté Melk - možnost
návštěvy zahrad a kláštera, který je považován za
jeden z nejznámějších rakouských barokních staveb.
Právě díky jedinečné scenérii byl úsek rozkládající se
podél Dunaje mezi městy Melkem a Krems v roce 2000
zapsán jako kulturní krajina na Seznam světového
dědictví UNESCO.

duben 2019

27.04.2019 so sobota - sobota
bez stravy autokarem
920 Kč
cena za 1 den

Cena zahrnuje

 • Doprava lux. busem, průvodce

Cena nezahrnuje

 • Vstupy
 • Pojištění (příplatek: 30 Kč)