ADVENTNÍ TRHY V PODHŮŘÍ ALP A ČERTOVSKÝ PRŮVOD


 • ubytování: bez ubytováníubytování: bez ubytování
  strava: bez stravystrava: bez stravy
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Turistické
  • Poznávací
  • Jednodenní

MARIAZELL
Navštívíte adventní trhy v Sankt Pölten v rakouském
městě, které se nachází v severovýchodní části Rakouska.
Dále navštívíme malebné historické město Mariazell,
které leží v oblasti severních vápencových Alp, asi
130 km jihozápadně od Vídně. Ve městě je spousta vánočních
atrakcí – andělský poštovní úřad, živé jesličky,
různé betlémy včetně mechanického nebo perníková
chaloupka skutečných rozměrů. Kouzelnou
atmosféru doplňuje panorama zasněžených Alp.
Na tradičním adventním trhu před bazilikou jsou u stánků
nabízeny pravé vánoční produkty z jedlového dřeva
a je zde vystaven největší adventní věnec na světě!
V podvečer se přesunete do sousední vesničky St. Sebastian,
kde zhlédnete fascinující čertovský večerní
průvod ve strašidelných kostýmech děděných
z generace na generaci.
Užijete si pravý čertovský rej doprovázený alegorickými
vozy s čerty ozářenými světelnými efekty a za
zvuků pekelné hudby.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • Dopravu lux. busem, průvodce

Cena nezahrnuje

 • Komplexní cestovní pojištění (příplatek: 30 Kč)