Přírodní a kulturní perly Horní Lužice, Slezska a Kladska


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění
  • Krásy přírody
  • Turistika
  • Pro seniory
  • Krátkodobé poznávací zájezdy
  • poznávací zájezdy
  • turistika
  • zájezdy

Připravili jsme pro Vás nový podrobnější program do oblasti nám blízké (Lužice, Slezsko, Kladsko), na sever od našich hranic, s nepříliš dlouhými přejezdy. Připomeneme si oblasti, které kdysi bývaly součástí českého království za našeho největšího panovníka Karla IV. Vydáme se i na lehké pěší trasy v délce několika kilometrů a shlédneme významná místa (kulturní i přírodní), která byla zapsaná na seznamu dědictví UNESCO.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Přejezd do Lužice do OYBINU . Prohlídka rozvalin rozlehlého opevněného klášterního komplexu z doby Karla IV. s nádhernými výhledy do okolí. Pěší trasa (cca 5 km) dále vede přes vyhlídky a skály proti Oybinu se sestupem do BERTSDORFU. Odtud se vrátíme HISTORICKÝM VLAKEM DO OYBINU . Dojezd na ubytování do oblasti Muskau.
2. den: Dopoledne si prohlédneme rozlehlý park knížete Pückler-Muskau v BAD MUSKAU (UNESCO, největší ve střední Evropě) a to jak z německé, tak z polské strany. Na odpoledne přejedeme do krásného historického města BUDYŠÍN , hradby, věže, kostely i malebná náměstí a hezké vyhlídky.
3. den: Procházka KRAJINNÝM PARKEM KROMLAU s kvetoucími rododendrony a azalkami. Poté VŘESOVIŠTNÍ PARK NOCHTEN. Cestou krátká zastávka ve ZHOŘELCI na německo-polské hranici a procházka historickým centrem. Dojezd na ubytování do oblasti Walbrzychu.
4. den: Fotozastávka u jednoho z největších polských zámků KSIAZ (největší ve Slezsku a třetí v Polsku), který stojí na skalnatém ostrohu nad meandrem řeky Polesnice. OSÓWKA – návštěva podzemního města, kde nacisté vybudovali 1500 metrů podzemních chodeb a hal, kde vyvíjeli tajnou zbraň. Vydáme se i ke krásnému dřevěnému kostelu Míru ve SVÍDNICI (UNESCO), největšímu v Evropě. Svídnice je rodiště třetí manželky Karla IV. Anny Svídnické. Procházka historickým centrem, katedrála sv. Stanislava.
5. den: Prohlídka bývalého dolu na zlato ZLOTY STOK, štola Gertruda, jediný podzemní vodopád v Polsku v Černé štole aj. KLODZKO se svažitými uličkami, gotický most, jakýsi bratr Karlova mostu v Praze aj. Nejznámější mariánské poutní místo v polských Sudetech VAMBEŘICE – „Slezský Jeruzalém“ s barokní bazilikou Navštívení Panny Marie. Dojezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

květen 2020

13.05. - 17.05.2020 středa - neděle
snídaně autokarem
7 490 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 4x nocleh v hotelu (2x oblast Muskau, 2x oblast Walbrzych) ve 2lůžk. pokojích s vl. přísl.
 • 4x snídani
 • jízdu historickým vlakem Bertsdorf - Oybin
 • průvodce.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj