Pohoří Harz - malebná příroda i romantická městečka


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: mikrobusemdoprava: mikrobusem
  • Poznávací zájezdy
  • Krásy přírody
  • Turistika
  • Pro seniory
  • Zájezdy s lehkou pěší turistikou
  • poznávací zájezdy
  • pěší turistika
  • turistika
  • zájezdy

Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar, Harzgerode) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. Prohlídka WERNIGERODE – centrum města s uchovanou hrázděnou architekturou od gotiky až po současnost. Vysoko nad městem je impozantně zasazen zámek, který byl přestavěn ve stylu renesanční gotiky. Z hradních ochozů jsou překrásné výhledy na město a úpatí pohoří Harz . HALBERSTADT - městečko ležící na úpatí pohoří Harz s obrovským gotickým dómem sv. Štěpána a krásnými starobylými budovami v pěkně obnoveném historickém centru.
2. den: BRAUNLAGE – horské středisko a východisko na výlety do pohoří Harz . Výlet POHOŘÍM HARZ na hřeben vrcholu WURMBERG, který je oddělen údolím od vrcholu Brocken. Vyhlídky na nejvyšší horu Harzu . Výlet do údolí do průseku, kde vedla hranice, a na závěr údolím podél malebného potoka zpět do Braunlage. Prohlídka QUEDLINBURGU – historické město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města najdete prvotřídní ukázku hrázděné architektury. Až 1300 hrázděných domů pocházejících ze 17. a 18. století, křivolaké uličky a náměstí vytváří neopakovatelnou atmosféru. Nad městem se rozprostírá hrad, z jehož zahrad jsou krásné pohledy na město.
3. den: Výjezd historickým vláčkem (nutná rezervace předem v CK, platba na místě v Eurech) na nejvyšší horu pohoří Harz BROCKEN (1 141 m n.m.). Na vrcholu se nachází soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu. Od turistických začátků místního hostince, přes období, kdy byl vrchol opevněn a byla zde pozorovatelna západní části a vojenská základna, až po současnost. Pěší výlet srdcem pohoří Harz přes slatě do bývalé západní části na TORFHAUS. Prohlídka GOSLARU (UNESCO) – město s rozsáhlým historickým centrem se spoustou působivých a historicky cenných středověkých staveb. Náměstí Marktplatz s renesanční kašnou a pozdně gotickou radnicí, románský kostel a další zajímavé památky.
4. den: Soutěska BODETAL – výjezd lanovkou na HEXENTANPLATZ, seřadiště čarodějnic se stánky se suvenýry a občerstvením. Krásné vyhlídky na skály a údolí říčky Bode. Pěší okruh dolů k říčce do soutěsky (výhledy na okolní skály od vodní hladiny) a zpět ke vstupu do soutěsky a do městečka THALE. Termální lázně Bodetal, park s evangelickým kostelem Sankt Pietri. Odjezd domů. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

srpen 2020

13.08. - 16.08.2020 čtvrtek - neděle
snídaně mikrobusem
6 990 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

Cena zahrnuje

 • dopravu mikrobusem nebo autobusem podle počtu přihlášených klientů
 • průvodce
 • 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani

Cena nezahrnuje

 • Jízda historickým vlakem - nutná rezervace v CK nejpozději měsíc před odjezdem, platba na místě v Eurech.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 140 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 1000 Kč)