FRANCIE - PAŘÍŽ + VERSAILLES


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Turistické
  • Poznávací
  • Vícedenní

UBYTOVÁNÍ V MODERNÍ ČTVRTI LA DÉFENSE

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Německo do Francie
2. den: Příjezd do Paříže v ranních hodinách. Následuje úvodní prohlídková trasa autobusem (náměstí Bastili, Notre Dame, Louvre atd). Autobus nás vysadí v blízkosti Eiff elovy věže. Zde také začneme s prohlídkou. Poté budeme poznávat další krásná místa Paříže: Martova pole, nábřeží Seiny, Pont Neuf, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrt, Invalidovna - hrobka císaře Napoleona, centre Pompidue. V podvečer nastoupíme do autobusu na náměstí Concorde nebo v jeho blízkosti a přesuneme se závěrečnou vyhlídkovou jízdou přes Champs Elysées na okružní periferik a ubytování do hotelu ve čtvrti La Défense..
3. den: Náš dnešní program začneme ve Versailles, královské residenci, kde si uděláme představu o životě fr. královského dvora v 17. a 18.stol, projdeme se zahradami, podíváme se na malý a velký Trianon. Poté se přesuneme do Paříže, abychom si prohlédli nejmodernější část města La Défense, kde si můžeme nakoupit ve velkém obchodním centru. Na závěr dne se vydáme na nejvyšší místo Paříže, Montmartre a chrám Sacre Coeur, projdeme se kolem Moulin Rouge, Pigalle…
4. den: Ráno odjezd z hotelu, Kolem Stade de France s unikátní konstrukcí a dějištěm MS v kopané 1998 a přes náměstí Vendome a Operu se dostaneme k Louvru. Prohlídce se každý věnuje v doporučeném čase. Někdo stihne i posezení v kavárně v centru Paříže. Následná procházka nás zavede do zahrad Tuilerie, ulicí Rivoli přes náměstí Svornosti na Champs Elysées, kterou jsme již autobusem jednou projeli. V podvečer se pěšky přesuneme do přístavu na lodičky. Panoramatická plavba po Seině na lodích, které refl ektory osvětlují dominantní budovy kolem řeky, je nejen úchvatná, ale v pohodě si zopakujeme, co jsme ve dne viděli. Pak již následuje závěrečná projížďka s výjezdem z Paříže. Z přístavu se naposledy podíváme na osvětlenou Champs Elysées, projedeme kolem presidentského paláce a amerického velvyslanectví k chrámu Madelein, k Opeře, nám. Vendome a ulicí Rivoli na náměstí Svornosti. Po nábřeží pak opouštíme Paříž. Poslední zastávka tohoto dne bude v Remeši, kde se podíváme na krásnou a slavnou katedrálu, kde probíhaly korunovace francouzských králů. Poté již budeme pokračovat v cestě domů.
5. den: Příjezd do ČR bude v dopoledních hodinách

duben 2020

29.04. - 03.05.2020 středa - neděle
snídaně autokarem
5 990 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

říjen 2020

24.10. - 28.10.2020 sobota - středa
snídaně autokarem
5 990 Kč
cena za 5 dní

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. busem
 • 2x ubytování se snídaní v hotelu IBIS
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh (příplatek: 150 Kč)