Crikvenice, Novi Vinodolski, Selce

Plitvická jezera cca 230 ,- KN
Ostrov Krk cca 160,- KN
Plavba lodí +fischpiknik cca 200,- KN

Plitvická jezera
Mezi nejkrásnější národní parky Chorvatska zcela jistě patří Plitvická jezera, která se nachází v oblasti Lika mezi horskými pásmy Malá Kapela a Plješevica

Přestože jsou od pobřeží vzdálena 100 kilometrů, patří mezi často navštěvovaná místa, a řada cestovních kanceláří sem podniká organizované výlety. Tento národní park, který organizace UNESCO zařadila na seznam přírodního dědictví, zahrnuje soustavu 16 jezer, která jsou stupňovitě nad sebou seřazena v délce asi 7 kilometrů.

Navzájem jsou jezera propojena asi 90 vodopády. Celková rozloha parku je asi 190 kilometrů čtverečních a jeho součást jsou i okolní kopce porostlé bukovými a smrkovými lesy.

Kaskádovitý systém jezer má svůj původ v erozivní činnosti řeky Korana, jejíž voda vyryla ve vápencovém podkladu hluboké prolákliny, v kterých se nacházejí dnešní jezera. Proces formování jezerního systému tak i nadále pokračuje.

Soustava jezer se dělí na skupinu Dolních jezer, která zahrnuje 4 jezera, a skupinu 12 Horních jezer, mezi nimiž se nachází největší jezero Kozjak.

Celý areál je zpřístupněn, návštěvníci se mohou pohybovat po vyznačených cestách. Po okružní asfaltové silničce jezdí vyhlídkové autobusy, které lze při prohlídce parku využít stejně jako vyhlídkovou loď.

Na vstupenkách je vyznačena mapka s prohlídkovým okruhem. Od brány, kde se v sezóně za lístek pro dospělého platí téměř 400 korun, vás odveze malý autobus k nejvýše položenému (639 metrů nad mořem) Proščanskému jezeru, od kterého se dá po dobře značených cestičkách dobrat až k poslednímu, o 136 m níže umístěnému jezeru Novakoviča Brod, do nejž z 76 metrové výšky padá řeka Plitvice, jež dala celé oblasti jméno. Není to žádná namáhavá túra, ale pohodová procházka, kterou zvládnou i ti méně zdatnější