Itálie tradiční zájezd s grilovačkou

http://www.ckvalaska.cz/zajezdy/italie/italie-tradicni-grilovacka-s-mirou-519641/
BOLOGNA – SAN MARINO – URBINO – MODENA
TRADIČNÍ JARNÍ ZÁJEZD S GRILOVAČKOU

BOLOGNA - je hlavní město kraje Emilia Romagna s nejstarší univerzitou v Evropě. Typické pro město jsou cihlové domy s podloubími a vysokými věžmi.
SAN MARINO – Malý jihoevropský stát San Marino s typicky středomořským klimatem -je třetí nejmenší zemí v Evropě. Menší jsou už jen Vatikán a Monako. S nadsázkou se dá říci, že zemi vlastně tvoří jediné městečko s hradem na kopci.
26.4.- 30.4.2019

6.290,-
1.den : odjezd z nástupních míst v odpoledních hodinách
2.den :. ráno příjezd do města BOLOGNA – Prohlídka univerzity a historického centra s gotickou katedrálou a řadou paláců. Zastávka u středověkých rodových věží a procházka pod kilometry podloubí, jimž je Bologna slavná. Odpoledne odjezd na ubytování a Grilovačka s Mirkem
3.den : po snídani odjezd do URBINO – prohlídka města rodiště malíře Raffaela Odpoledne odjezd do nejstarší republiky na světě SAN MARINO – prohlídka historického centr. Ochutnávka a nákup likérů, vín a dalších pochutin za výhodně nízké ceny. Návrat na ubytování – večeře
4.den : 29.4. po snídani automobilová MODENA s vévodským palácem rodu d’Este, románskou katedrálou s nakloněnou věží Torre Ghirlandina ( UNESCO) a pro zájemce návštěva muzea automobilů Ferrari od Jana Kaplického . Odpoledne odhalíte tajemství Modenské speciality – pravého italského balsamika. Návštěva starobylé výrobny v okolí Modeny. Večer odjezd zpět do ČR
5.den : 30.4. návrat v ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2 ubytování – polopenzi, průvodce,
Cena nezahrnuje: vstupy, hromadnou dopravu, pojištění léčebných výloh 150,- Kč, UBYTOVÁNÍ V MOBILHOMECH 3-6 OSOB