ÚVODNÍ INFORMACE

Pro dopravu na autobusové zájezdy využívá naše CK autobusy, které jsou majetkem CK Valaška nebo autobusy našich smluvních partnerů.Všechny autobusy jsou vybaveny WC, videem a vždy je v nich možnost zakoupit během cesty občerstvení a ve formě teplých a studených nápojů za Kč. Vzhledem k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušných odjezdových místech 15 minut před plánovaným odjezdem. Z bezpečnostních důvodů není možno přepravovat osoby bez nároku na sedadlo, i děti ve věku do 2 let musí mít zaplacené vlastní sedadlo.U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností mimořádného zpoždění způsobeného zhoršenou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech apod., které nemůže dopravce ani cestovní kancelář ovlivnit.

Termíny zájezdů

U všech autokarových zájezdů jsou termíny uváděny včetně dopravy autokarem, v případě použití vlastní dopravy jsou termíny nástupu na ubytování následující den, kupř. u 7 denních pobytů od soboty do soboty nebo od úterý do úterý.U vlastní dopravy je vždy přesný den nástupu i ubytovací čas uveden ve woucheru a termíny jsou dány příslušným počtem noclehů.

U všech zájezdů s dopravou je první a poslední den pobytu určen k přepravě a nelze je považovat za plnohodnotný den dovolené.

Ubytování

Podle mezinárodních zvyklostí probíhá ubytování obvykle po 14. hodině, pokoje musí být zpravidla uvolněny do 8. hodin (v některých případech do 10.00 hod.). Výjimky z ubytovacích podmínek v některých destinacích a letoviscích v návaznosti na program dopravy a zájezdu budou upřesněny v pokynech na cestu, v případě vlastní dopravy budou časy nástupu na ubytování uvedeny na woucheru. Přidělování pokojů je v kompetenci hotelů a CK je nemůže ovlivnit, o požadavku klienta může pouze hotel informovat.

Vybavení, velikost i poloha pokojů nemusí být stejná i v případě, že se jedná o stejnou kategorii. Kategorii hotelů označené v našem katalogu odpovídají místní kategorizaci, je nutno počítat s tím, že hodnocení kategorie jednotlivých hotelů a ubytovacích zařízení se v různých zemích liší.

U zájezdů s ubytováním v apartmánech je nutno počítat s poplatky za spotřeby energií, místní taxy, závěrečný úklid apod. (bližší informace v pokynech na cestu).

Jednotlivé přihlášené osoby

Příplatky za jednolůžkové pokoje jsou u pobytových zájezdů uvedeny v ceníku. U poznávacích zájezdů jednotlivě přihlášené osoby příplatek za 1lůžkový pokoj neplatí, pokud je u těchto zájezdů rozlišena cena dle typu ubytování, platí vždy cenu vyšší jako ve 2lůžkovém pokoji s tím, že ubytování budou dle možnosti a skladby přihlášených osob i ve vícelůžkových pokojích.

Ceny ve tří a čtyřlůžkových pokojích (příp. vícelůžkových apartmá apod.) platí pouze pro ucelené skupiny přihlášené společně.

Poznávací zájezdy

Se uskuteční při minimálním počtu 35 osob. Program a pořadí navštívených míst může být změněno v návaznosti na nové okolnosti, které nebyly známy v době sestavování katalogu.

U poznávacích zájezdů není v cenách zahrnuto vstupné do navštěvovaných památek uvedených v programu zájezdu.

Nekažte si pohodu

Rychle se rozvíjející cestovní ruch může s sebou přinášet i stavební činnost, na kterou nemá naše CK vliv, absolutní klid v přímořských letoviscích nenajdete, vzhledem k odlišnému stylu života bývá provoz v restauracích i do pozdních nočních hodin. Stejně tak nelze ovlivnit nepříjemnosti jako jsou výpadek elektřiny, vody, výskyt hmyzu v některých přímořských zemích, omezení provozu některých zařízení a služeb v mimosezóních termínech, zkrátka nepříjemnosti, které mohou v běžném životě nastat. Věříme, že případné drobné potíže Vám nemohou pokazit dobrou náladu.

Průvodci a delegáti

O Vaši pohodu na dovolené a na zájezdech se budou starat zkušení průvodci a delegáti naší CK, kteří organizují ubytování, pomohou zajistit lékařskou pomoc při onemocnění a úrazu, zajistí pro Vás výlety v místech pobytu apod. Tuto činnost, pokud není uvedeno jinak, může v některých pobytových místech vykonávat delegát místní spolupracující CK. Toto se týká i některých zájezdů s vlastní dopravou. V průběhu dopravy u pobytových zájezdů je zajištěn technický průvodce, v některých případech tuto funkci mohou vykonávat řidiči autokaru.

Průvodci doprovázející poznávací zájezdy podávají výklad v autobuse a neprovází v jednotlivých památkách nebo archeologických areálech. Toto se týká také některých měst, kde místní vyhláška povoluje průvodcovský servis v historických centrech jen místním průvodcem s licencí platnou v dané lokalitě.

Pokyny na cestu

Abychom Vám usnadnili rozhodování, co vzít s sebou, připravujeme pro Vás podrobné pokyny na cestu i informace k pobytu ve Vámi vybraných střediscích. Pokyny obdržíte po uhrazení doplatku cca 7 dní před termínem zájezdu, v případě, že cestujete vlastní dopravou obdržíte spolu s praktickými informacemi i ubytovací poukaz (woucher), na základě kterého budete ubytováni. Pokyny na cestu jsou zasílány na adresu 1. osoby na přihlášce (objednatele zájezdu), se kterou je také vedena veškerá korespondence či projednávány změny v objednávce apod.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění klientů není součástí ceny zájezdů. Cestovní kancelář Valaška nabízí svým klientům možnost zajištění komplexního pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí pojišťovny UNIQA, cena pojištění je uvedena u jednotlivých zájezdů formou příplatku.

Zákonné pojištění

Cestovní kancelář Valaška spol. s.r.o. má sjednáno povinné zákonné pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. U České pojišťovny.

Všechny zájezdy zahrnují zákonné pojištění CK.

Úhrada zájezdu

Při podání přihlášky je nutno zálohu ve výši 50% ze základní ceny zájezdu, doplatek do plné ceny musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před termínem zájezdu.

Storno poplatky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením cestovní kanceláři. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit storno poplatky ve výši:

a) 60% z ceny zájezdu při zrušení přihlášky ode dne jejího podepsání do 40 dnů před datem odjezdu.

e) 80% z ceny při zrušení přihlášky mezi 39. a 7. dnem včetně

f) 100% z ceny při zrušení přihlášky v čase kratším než 6 dní

Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové či celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má CK nárok na plnou úhradu nákladů. Pro stanovení výše poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení cestovní kanceláře nebo prodejci. Manipulační poplatek ve výši 200,- Kč bude účtován za: změnu jména cestujícího, změnu termínu, prodloužení nebo zkrácení pobytu.

Uzavření cestovní smlouvy

Se řídí ”všeobecnými podmínkami CK Valaška„, které jsou součástí smlouvy a jsou uvedeny v plném znění na zadní straně smlouvy.

Cenová garance

Veškeré údaje v katalogu vycházejí ze skutečnosti známých a platných v době sestavování katalogu, ceny zájezdů jsou kalkulovány dle platných kursů 20.11. 2016. CK Valaška garantuje tyto ceny, pokud nedojde v době od podání přihlášky do termínu konání zájezdu ke změně kursu více než 10%. Případné úpravy ceny se nedotknou klientů, kteří do data vyhlášení změny ceny budou mít uhrazen zájezd v plné výši. O případných změnách bude klienty informovat v dostatečném časovém předstihu, příp. budou upřesněny v pokynech na cestu.

last minute chorvatsko last minute objednat katalog
autobus

57+2 míst, klimatizace, WC, DVD, televize, polohovatelná sedadla, bar s teplými a studenými nápoji, závěsné zařízení.

Chci vidět všechny

autobus

Chci vidět všechny