obrazek_1382_tmb

ROMANTIKA ÚDOLÍ RÝNA a MOSELY (R)

  • 4 noci

  • snídaně

  • bus

* S PLAVBOU PO RÝNĚ*

ROTHENBURG – FRANKFURT – BRÜHL – AACHEN – KOLÍN NAD RÝNEM – KOBLENZ – ÚDOLÍ MOSELY – ELTZ – COCHEM – BERNKASEL-KUES – TREVÍR – LORELEY – MOHUČ – WIESBADEN – WORMS – SPEYER – HEIDELBERG

PROGRAM:
1.den – ROTHENBURG – FRANKFURT
odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu do Německa, dopoledne prohlídka Rothenburgu – nejlépe zachovaného středověkého městečka v Německu s pohádkovou atmosférou, odpoledne přejezd do Frankfurtu nad Mohanem – prohlídka centra města s náměstím Römerberg, nábřeží, korunovační katedrála, moderní bankovní čtvrť, rodný dům J. W. Goetha, večer odjezd na ubytování, nocleh
2.den – BRÜHL – AACHEN – KOLÍN NAD RÝNEM – KOBLENZ
snídaně, ráno prohlídka zámku Augustusburg v Brühlu – památka na Seznamu UNESCO, dopoledne přejezd do města Karla Velikého – Aachen /Cáchy/ – prohlídka centra města a dómu, odpoledne přejezd do Kolína nad Rýnem – prohlídka centra města s katedrálou a románskými domy, volno k návštěvě muzeí, k večeru přejezd do města Koblenz – procházka k soutoku Rýna a Mosely s pomníkem Viléma I., nocleh
3.den – ÚDOLÍ MOSELY – ELTZ – COCHEM – BERNKASTEL-KUES – TREVÍR
snídaně, odjezd do údolí řeky Mosely lemovaného vinicemi a hrady, vycházka k hradu Eltz, dále vyhlídková jízda podél Mosely kolem nejstrmějších vinic, přes malebná městečka Cochem a Bernkastel-Kues s hrázděnými domy  do historického Trevíru – prohlídka centra města s katedrálou, arcibiskupským zámkem a unikátní Černou bránou (nejvýznamnější římská památka v Německu), návrat na nocleh
4.den – LORELEY –  MOHUČ – WIESBADEN
snídaně, cesta romantickým údolím Rýna kolem hradů, zřícenin a vinic, výjezd na skálu Loreley s úchvatnou vyhlídkou, plavba po Rýně vyhlídkovou lodí ze St. Goarshausen do Rüdesheimu – vinařského městečka, volno, odpoledne přejezd do Mohuče – pěší prohlídka historického centra města s dómem, kurfiřstským zámkem a kostelem Sv.Štěpána (vitráže Marca Chagalla), k večeru návštěva lázeňského města Wiesbaden, návrat na nocleh
5.den – WORMS – SPEYER – HEIDELBERG
snídaně, dopoledne návštěva Wormsu – prohlídka katedrály, dopoledne přejezd do Speyeru s největším románským chrámem na světě – prohlídka, odpoledne návštěva univerzitního města Heidelberg – prohlídka centra na břehu řeky Neckar s historickým mostem, romantické uličky, zámek a zahrady, pozdě odpoledne odjezd do ČR
6.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v časných ranních hodinách
KÓD TERMÍN CENA
DE 9-0905 9.5. – 14.5.2017 8.990,-Kč
DE 9-0407 4.7. – 9.7.2017 8.990,-Kč
DE 9-1209 12.9. – 17.9.2017 8.990,-Kč
Sleva do 31.1.2017 8% ze základní ceny
Sleva do 28.2.2017 4% ze základní ceny
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Fakultativní příplatky: komplexní pojištění 180,-Kč
Cena nezahrnuje: vstupné

Nástupní místa :
TRASA
– Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín, ) Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava, Praha

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  –  Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek                     300 Kč
z nástupních míst  -  Nový Jičín, Hranice, Kroměříž, Zlín                  200 Kč
PŘI OBJEDNÁVCE zájezdu do 31.1.2017                            svoz ZDARMA

*****************************************************************************************************************

Aachen - katedrálaCochemLoreleytal

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné

Fotogalerie

Letáček