Čiovo

 CENY FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ

Fishpiknik – lodní výlet           cca 180 HRK – celodenní s obědem, průvodcem

Vodopády na řece Krka –        cca 53 Euro, celodenní s průvodcem a vstupem

Rafty na řece Cetině (Omiš) – cca 32 Euro, celodenní

Trogir – možnost zapůjčení člunů cca 80-90 Euro

 

Národní park Vodopády řeky Krka

 

Národní park Krka se rozkládá na ploše 142 kilometrů čtverečních a byl vyhlášen v roce 1985

Do širokého zálivu před Šibenikem ústí řeka Krka, na jejímž dolním toku byl kvůli ochraně jedinečných přírodních krás vyhlášen národní park. Krka je největší řekou v severní Dalmácii. Pramení v Dinárském pohoří a je dlouhá pouhých 72 kilometrů, i když je velmi vodnatá.

Usazování vápníku, který je rozpuštěn ve vodě, tvoří v korytě řeky vápencové terasy, takže zde najdeme řadu peřejí a vodopádů, z nichž největší padá z výšky 48 metrů.

V jeho blízkosti se nachází turistické středisko s restaurací. Nejkrásnější část parku se nachází v okolí Skradinského vodopádu asi 12 kilometrů od Šibeniku, rozmanitým terénem okolo břehů a nad spletí jednotlivých ramen řeky je možné procházet po dřevěných můstcích.

O několik kilometrů níže se Krka vlévá do Prokljanského jezera, odkud je možné podniknout výlet lodí až k vodopádům.

Park je otevřen denně od 8 do 20 hodin. Vedle pokladen je velké parkoviště, které je intenzivně využívané. Zde si můžete koupit vstupenku do národního parku nebo lodní výlet na jezero Visovac s ostrůvkem a malebným Františkánským klášterem z roku 1445.

TROGIR

Trogir je jedno z nejtypičtějších mediteránních městeček na jaderském pobřeží, které je navíc jed Trogir byl právem zapsán do seznamu světového kulturního dědictví organizace Unesco. Je to klenot opevněných měst s širokou promenádou kolem vody, obepínající labyrint středověkých uliček. Žádné jiné město v Dalmácii si neuchovalo tak dokonale kulturní život, který vzkvétal podél pobřeží navzdory různým cizím nadvládám, lépe než Trogir.